portfolio projecten

Aansprekende opdrachtgevers, bijzondere projecten Paleis Het Loo in Apeldoorn onderhoudt haar ilex hagen met behulp van een door Elstec ontwikkelde snoeikar. Kasteel Twickel in Delden houdt 3.5km pad in het recent volledig gerenoveerde huispark op z'n plaats met behulp van een door Elstec ontwikkelde inductiegestuurde markeerkar.


 De intensieve samenwerking met Frits is bijzonder waardevol. 

— Peter ter Horst, directeur Demar Laser B.V.

Tuinrenovatie Paleis het Loo: van buxus naar ilex

De renovatie van de formele tuin van Paleis het Loo is in een stroomversnelling geraakt door schimmelaantasting van de buxushagen. Deze hardnekkige schimmelaantastingen zijn aanleiding geweest voor het besluit om alle buxus te vervangen door Japanse hulst (Ilex crenata). Japanse hulst lijkt veel op buxus, laat zich goed in haagvorm snoeien en is ongevoelig voor de schadelijke buxusschimmel.

Foto van de koningstuin met ilex haagjes na de eerste snoeibeurt

Met de renovatie worden de tuinen in hun oorspronkelijke vorm terug gebracht. Uit historisch materiaal is namelijk gebleken dat de oorspronkelijke hagen lager en smaller waren dan de huidige, met meer grind en steenslag ertussen. De buxushagen in de Boventuin, de Konings- en de Koninginnetuin zijn inmiddels vervangen door haagjes van Japanse hulst, met veel wit grind plus zwarte en rode steenslag ertussen.

Oude en nieuwe situatie van de Koninginnetuin

Snoeien

De overstap van buxus naar ilex heeft vergaande gevolgen voor het snoeien. Ilex groeit harder dan buxus en moet minimaal twee keer per jaar worden gesnoeid. De plant groeit bovendien sterker in de breedte en vormt houtige vertakkingen. Om de patronen duidelijk zichtbaar te houden moeten de haagjes laag blijven (10вЂ12cm). Dit alles stelt speciale eisen aan de nieuw ontwikkelde snoeiapparatuur.

Cortenstaal

Aan beide zijden van de Ilex haagjes zijn rechtopstaande randen van Cortenstaal aangebracht om grind en zand te scheiden. Deze staalranden zijn waterpas in de grond verankerd, daardoor kunnen ze tevens dienst doen als geleiderails voor de nieuwe snoeiapparatuur. De cortenstaalranden en het inplanten van de eerste Ilex crenata

Nieuwe Ilex snoeiapparatuur

Voor het boven- en zijkantsnoeien zijn twee verschillende prototypes ontwikkeld. Voor beide types is gebruik gemaakt van een in de handel verkrijgbare accuschaar voor hoge heggen. Bij het bovenkantsnoeien dienen de cortenstaalranden als hoogtegeleiders. Lasergestuurde hoogteregeling, zoals bij de bestaande buxus snoeiapparatuur, is dus niet meer nodig. Dat betekent een aanzienlijke besparing op kosten en insteltijden. Voor het zijkantsnoeien worden de staalranden eveneens als geleiders gebruikt.

Snoeien van de bovenkanten van de ilex haagjes Snoeien van de zijkanten van de ilex haagjes

Hieronder een video (De Hovenier) van de snoeiers in actie:

Hagen snoeien op Paleis het Loo

Conclusie

De ervaringen met de nieuw ontwikkelde prototypes zijn bijzonder positief, het snoeien gaat handig en snel. In nauwe samenwerking met de de Tuindienst van Paleis het Loo is in zeer korte tijd een ergonomische en kostentechnisch optimale oplossing voor het snoeien van de nieuwe Ilex haagjes gerealiseerd.